Na tej stronie można znaleźć mapę geograficzną Indii do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa geograficzna Indii przedstawia topografię, wysokość, rzeki, góry, klimat i cechy fizyczne Indii w Azji.

Mapa fizyczna Indii

Mapa fizyczna Indii

Mapa fizyczna Indii pokazuje ukształtowanie terenu i geografię Indii. Ta geograficzna mapa Indii pozwoli Ci odkryć cechy fizyczne Indii w Azji. Mapa fizyczna Indii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Indie leżą w dużej mierze na Płycie Indyjskiej, północnej części Płyty Indo-Australijskiej, której skorupa kontynentalna tworzy subkontynent indyjski Podziały fizyczne charakteryzują się naturalną konfiguracją. Indie są podzielone na sześć podziałów fizjograficznych na podstawie różnych cech fizjograficznych, jak wspomniano na mapie fizycznej Indii: jednostki w następujący sposób: Góra Północna i Północno-Wschodnia; Równina Północna; Płaskowyż Półwyspu; Pustynia Indyjska; Nizina Nadbrzeżna; oraz Wyspy.

Szeroki wachlarz cech fizycznych Indii sprawia, że kraj ten stanowi pełne studium geograficzne. W rzeczywistości, Indie mają każdy możliwy krajobraz, jaki posiada ziemia. Od zimnych gór do suchych pustyń, rozległych równin, gorących i wilgotnych płaskowyżów i szerokich wybrzeży morskich i tropikalnych wysp, jak widać na mapie fizycznej Indii, cechy fizyczne Indii obejmują każdy teren.

Niektóre ważne cechy fizyczne Indii obejmują, jak można zobaczyć w Indiach fizycznej mapy: Himalaje składają się z łańcucha bardzo wysokich łańcuchów górskich, które biegną z północnej, północno-wschodniej i zachodniej części Indii. Północne równiny indyjskie składają się z niezwykle rozległego odcinka równin, terenów aluwialnych. Nad pustynią Thar rządzą stany Gujarat i Radżastan - ogromna pustynia charakteryzująca się suchym klimatem i piaszczystym terenem. Płaskowyż Półwyspu (obejmuje Płaskowyż Deccan i Wyżynę Środkową). Zachodnie równiny przybrzeżne Indii leżą pomiędzy Oceanem Arabskim a Ghatsem Zachodnim, podczas gdy wschodnie równiny przybrzeżne leżą pomiędzy Zatoką Bengalską a Ghatsem Wschodnim. Dwie główne wyspy znajdujące się pod terytorium Indii to Wyspy Andamańskie i Nikobarskie oraz Lakshadweep.

Mapa topograficzna Indii

Mapa topografii Indii

Mapa topograficzna Indii przedstawia cechy fizyczne Indii. Ta mapa topograficzna Indii pozwoli Ci odkryć ukształtowanie terenu i położenie geograficzne Indii w Azji. Mapę topograficzną Indii można pobrać w formacie PDF, można ją wydrukować i bezpłatnie.

Indie są obdarzone prawie wszystkimi ważnymi cechami topograficznymi, takimi jak wysokie góry, rozległe płaskowyże i szerokie równiny poprzecinane potężnymi rzekami, jak to pokazano na mapie topograficznej Indii. Kraj jest ograniczony Himalajami na północy i ma duży region półwyspu zwężający się ku Oceanowi Indyjskiemu. Płaskowyż jest kolejną uderzającą cechą topografii w Indiach i waha się od 300 do 900 m wysokości.

Trzy główne cechy wypełniają krajobraz Indii, jak wspomniano na mapie topograficznej Indii: himalaje i związane z nimi zakresy, geologicznie młody pas górski, złożony, uszkodzony i uniesiony, który oznacza narodu północnej granicy i skutecznie uszczelnia Indie klimatycznie z innych krajów azjatyckich; Półwysep, ogromny stabilny masyw starożytnych krystalicznych skał, mocno zwietrzałe i erodowane; i Ganges-Brahmaputra Lowland, strukturalne koryto między dwoma rzekami, obecnie aluwialna równina przenoszenia niektórych z Indii głównych rzek z Półwyspu i Himalaje do morza. Te trzy cechy, plus wąska równina przybrzeżna wzdłuż Morza Arabskiego i szersza wzdłuż Zatoki Bengalskiej, skutecznie ustanawiają pięć głównych stref fizyczno-gospodarczych w Indiach.

Pustynia Indyjska położona jest na północny zachód od wzgórz Aravali leży na Wielkiej Pustyni Indyjskiej, jak widać na mapie topograficznej Indii. Jest to kraina o pofałdowanej topografii usiana podłużnymi wydmami i barchanami. Region ten charakteryzuje się niskimi opadami poniżej 150 mm rocznie, stąd też charakteryzuje się suchym klimatem z niską pokrywą roślinną. To właśnie ze względu na te cechy charakterystyczne region ten znany jest również jako Marusthali.

Mapa wysokościowa Indii

Mapa wysokości Indii

Mapa wysokości Indii pokazuje różne wysokości Indii. Ta mapa wysokościowa Indii pozwoli Ci dowiedzieć się, gdzie znajdują się najwyższe i najniższe regiony Indii w Azji. Mapa wysokości Indii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Region Kuttanadu ma najniższą wysokość w Indiach i jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie rolnictwo jest prowadzone na około 1,2 do 3,0 metrów (4 do 10 stóp) poniżej poziomu morza, jak wspomniano na mapie wysokości Indii. Kuttanadu jest historycznie ważne w starożytnej historii południowych Indii i jest głównym producentem ryżu w tym stanie.

Himadri (Wielkie Himalaje): Ma średnią wysokość 6100 m, zawiera jedne z najwyższych szczytów i niektóre z ważnych przełęczy, jak Jalep La w dolinie Chumbi w Sikkim i Shipki La w dolinie Sutlej, jak pokazano na mapie wysokości Indii. Mt. Everest lub Sagarmatha, najwyższy szczyt świata, leży w Nepalu. Himalaje (Lesser Himalaya): Ma średnią wysokość 3700-4500 m. Ważne zakresy to Dhauladhar, Pir Panjal, Nag Tibba i Musoorie. Ważne ośrodki górskie to Shimla, Ranikhet, Almora, Nainital i Darjiiling Valley, a 'Doon lub Doar' są specjalnymi cechami tego pasma graniczącego z zewnętrznymi Himalajami. Shiwaliks (Zewnętrzne Himalaje): Jest to nowość o średniej wysokości 900-1200 m, dająca wygląd hogbacka o stosunkowo stromym nachyleniu w kierunku południowym.

Z wysokością ponad 8,5 tys. metrów nad poziomem morza, szczyt Kanczendżunga jest najwyższą górą w Indiach, którą można zobaczyć na mapie wysokościowej Indii. Graniczy ona z Nepalem i Indiami i ma pięć szczytów. Następnie Nanda Devi na wysokości około 7,8 tys. metrów. Większość z nich była obecna w północnym regionie kraju i stanowi część Wielkich Pasm Himalajów.

Mapa rzek Indii

Mapa rzek Indii

Mapa rzek w Indiach pokazuje główne rzeki z ich nazwami Indie. Mapa rzek w Indiach pozwoli Ci znaleźć główne rzeki, które płyną w Indiach i przez Indie w Azji. Mapa rzek Indii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Rzeki, które wpływają do morza, są uporządkowane geograficznie, wzdłuż wybrzeża, począwszy od Zatoki Bengalskiej na wschodzie, przesuwając się wzdłuż wybrzeża indyjskiego na południe, aż do Kanyakumari, i przesuwając się na północ wzdłuż Morza Arabskiego, jak to pokazano na mapie rzek Indii. Rzeki, które wpływają do innych rzek, są posortowane według bliskości ich punktów połączenia z morzem: im niżej na liście, tym więcej w górę rzeki.

Największymi głównymi rzekami Indii, o których mowa na mapie rzek tego kraju, są: wpływające do Zatoki Bengalskiej: Brahmaputra, Ganges (z jej dopływami Yamuna, Kameika, Gomti, Chambal), Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri (i ich głównymi dopływami), wpływające do Morza Arabskiego: Indus, Narmada, Tapti (i ich główne dopływy). Pozostałe rzeki to: wpływające do wewnętrznej części Indii, rzeki przybrzeżne.

Indie są znane jako kraina rzek, ponieważ przez kraj przepływają liczne rzeki. Indie są krainą rzek, a te potężne zbiorniki wodne odgrywają ogromną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Rzeki w Indiach zostały podzielone na dwie mianowicie rzeki himalajskie (rzeki, które pochodzą z Himalajów) i rzeki półwyspu (rzeki, które pochodzą z Półwyspu), jak można zobaczyć w Indiach mapy rzek. Rzeki Himalajów są bylinami, podczas gdy rzeki Półwyspu są zasilane deszczem.

Mapa gór Indii

Mapa gór Indii

Mapa gór w Indiach pokazuje główne góry z ich nazwami w Indiach. Mapa gór Indii pozwoli Ci odnaleźć główne pasma górskie i najwyższe góry Indii w Azji. Mapę gór Indii można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Góry Indii są główną atrakcją turystyczną. Do tych gór przyjeżdżają ludzie z innych krajów, aby złożyć wizytę. Istnieje siedem głównych pasm górskich w Indiach, jak to pokazano na mapie gór Indii i są to Himalaje, Aravalli, wschodnie Ghats, Nilgiri, Shivalik, Vindhya i Satpura pasm górskich. Łańcuchy te pokryte są gęstymi lasami, w których żyje wiele różnych roślin i zwierząt.

Himalaje, jak wspomniano na mapie górskiej w Indiach, są jednym z najmłodszych pasm górskich fałdowych w świecie pochodzenia tektonicznego i składają się głównie ze skał osadowych. Rozciągają się one od rzeki Indus na zachodzie do rzeki Brahmaputry na wschodzie. Składają się z trzech równoległych łańcuchów, takich jak Himadri (Himalaje Wielkie), Himalaje (Himalaje Mniejsze) i Shiwaliks (Himalaje Zewnętrzne).

Western Ghat Mountain Range lub Sahyadri Range to największe pasmo górskie Indii po Himalajach, które rozciąga się od doliny rzeki Tapi do Nilgiri. Podzielone jest na dwie części - północną Sahyadri i południową Sahyadri, jak można zobaczyć na mapie gór Indii. To pasmo jest siedzibą wielu stacji górskich, takich jak Matheran, Lonavala-Khandala, Mahabaleshwar, Panchgani, Amboli Ghat, Kudremukh i Kodagu.

Mapa klimatyczna Indii

Mapa temperatury w Indiach

Mapa klimatyczna Indii przedstawia średnią temperaturę i strefy klimatyczne Indii. Ta mapa klimatyczna Indii pozwoli Państwu poznać pogodę, średnie opady, średnie nasłonecznienie i różne klimaty Indii w Azji. Mapę klimatyczną Indii można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Analizowany według systemu z Köppen, klimat Indii dzieli się na sześć głównych podtypów klimatycznych, jak pokazano na mapie klimatycznej Indii; ich wpływy powodują powstawanie pustyni na zachodzie, tundry alpejskiej i lodowców na północy, wilgotnych regionów tropikalnych wspierających lasy deszczowe na południowym zachodzie oraz wyspiarskich terytoriów Oceanu Indyjskiego, które otacza subkontynent indyjski. Regiony te charakteryzują się bardzo zróżnicowanym mikroklimatem, który jest bardzo silnie zgrupowany. W kraju występują cztery pory roku: zima (styczeń i luty), lato (marzec-maj), pora monsunowa (deszczowa) (czerwiec-wrzesień) i okres po monsunie (październik-grudzień).

Dalsze zmiany klimatyczne, które miały miejsce 20 milionów lat temu, długo po tym jak Indie wpadły w masyw Laurów, były na tyle poważne, że spowodowały wyginięcie wielu endemicznych form indyjskich. Powstanie Himalajów spowodowało zablokowanie zimnego powietrza środkowoazjatyckiego, uniemożliwiając mu dotarcie do Indii; sprawiło to, że jego klimat stał się znacznie cieplejszy i bardziej tropikalny, niż gdyby nie to, o czym wspomniano na indyjskiej mapie klimatycznej.

Tropikalny, deszczowy klimat panuje w regionach, w których utrzymują się ciepłe lub wysokie temperatury, które zazwyczaj nie spadają poniżej 18°C (64°F), jak widać na mapie klimatycznej Indii. W Indiach występują dwa podtypy klimatyczne, które należą do tej grupy. Najbardziej wilgotny jest klimat tropikalny, wilgotny - znany również jako klimat monsunowy - który obejmuje pas południowo-zachodnich nizin sąsiadujących z Wybrzeżem Malabarskim, zachodnimi Ghatami i południowym Assamem. Dwa terytoria wyspiarskie Indii, Lakshadweep oraz wyspy Andaman i Nicobar, również podlegają temu klimatowi.