Na tej stronie znajduje się mapa drogowa Indii do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa drogowa Indii przedstawia szczegółową sieć dróg, główne autostrady i bezpłatne autostrady Indii w Azji.

Mapa drogowa Indii

Mapy dróg Indii

Mapa drogowa Indii pokazuje wszystkie sieci dróg i główne drogi Indii. Ta mapa drogowa Indii pozwoli Ci na przygotowanie tras i odnalezienie twoich tras przez drogi Indii w Azji. Mapa drogowa Indii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Ogólnie rzecz biorąc, drogi w Indiach to przede wszystkim drogi z makadamizacją na bazie bitumu. Jednak niektóre z dróg krajowych mają także drogi betonowe. W niektórych miejscach, takich jak Kanpur, brytyjskie drogi betonowe są nadal w użyciu, jak wspomniano w mapie drogowej Indii. Drogi betonowe były mniej popularne przed latami 1990. z powodu niskiej dostępności cementu.

Wiejskie drogi w Indiach stanowią znaczną część rozległej indyjskiej sieci dróg. Większość wiejskich dróg była początkowo piaszczystymi drogami, jak widać na indyjskiej mapie drogowej. Ponieważ produkty rolne i gotowe produkty drobnego przemysłu na obszarach wiejskich mają być przenoszone z centrów produkcyjnych do centrów handlowych, połączenie drogowe jest niezbędne dla ludności wiejskiej.

Główne drogi w Indiach znajdują się pod ogromną presją i wymagają modernizacji w celu sprostania zwiększonym wymaganiom indyjskiej gospodarki (patrz mapa drogowa Indii). Oprócz utrzymania, coraz większego znaczenia nabiera rozbudowa sieci i poszerzenie istniejących dróg. Umożliwiłoby to wówczas obsługę zwiększonego ruchu drogowego, a także odpowiedni wzrost średniej prędkości ruchu na indyjskich drogach.

Mapa autostradowa Indii

Mapy autostrad Indii

Mapa autostrad Indii pokazuje płatne i bezpłatne autostrady Indii. Ta mapa autostrad Indii pozwoli Ci na przygotowanie tras na autostradach Indii w Azji. Mapa autostrad Indii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Indie posiadają sieć dróg krajowych łączących wszystkie główne miasta i stolice stanów, tworząc gospodarczy szkielet kraju. W 2010 roku Indie mają łącznie 70 934 km (44 076 km) dróg krajowych, z czego 200 km (124 km) jest sklasyfikowanych jako drogi ekspresowe, jak można zobaczyć na mapie autostrad indyjskich. W ramach Narodowego Projektu Rozwoju Autostrad (NHDP) trwają prace mające na celu wyposażenie niektórych ważnych dróg krajowych w cztery pasy ruchu; istnieje również plan przekształcenia niektórych odcinków tych dróg w sześć pasów ruchu.

Zgodnie z Indyjskim Krajowym Urzędem Autostrad (National Highways Authority of India) około 65% ruchu towarowego i 80% pasażerskiego odbywa się drogami pokazanymi na mapie autostrad Indii. Autostrady krajowe przewożą około 40% całego ruchu drogowego, choć tylko około 2% sieci dróg jest nimi objętych. Średni wzrost liczby pojazdów w ciągu ostatnich lat wyniósł około 10,16% rocznie. Autostrady przyczyniły się do rozwoju wzdłuż trasy, a wiele miast rozwinęło się wzdłuż głównych autostrad.

Wszystkie drogi krajowe są metalizowane, ale bardzo niewiele z nich jest zbudowanych z betonu, z czego najbardziej widoczna jest droga ekspresowa Bombaj-Pune, o której mowa w mapie autostrad Indii. W ostatnich latach rozpoczęła się budowa ogólnokrajowego systemu wielopasmowych autostrad, w tym Złotego Czworokąta oraz Korytarzy Północ-Południe i Wschód-Zachód, które łączą największe miasta w Indiach. W 2000 r. około 40% wiosek w Indiach nie miało dostępu do dróg całorocznych i pozostawało odizolowanych w okresie monsunowym.