Na tej stronie można znaleźć Indie na mapie świata do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa Indie na mapie świata przedstawia kraje sąsiadujące z Indiami oraz ich położenie w Azji.

Indie na mapie świata

Mapa Indii w świecie

Indie na mapie świata pokazują położenie Indii w atlasie. Mapa świata Indii pozwoli Ci łatwo zorientować się, gdzie znajdują się Indie na mapie świata. Mapa Indii na mapie świata jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i za darmo.

Indie zajmują 140. miejsce na świecie pod względem nominalnego PKB per capita i 129. miejsce w PKB per capita według PPP. Do 1991 roku wszystkie rządy indyjskie prowadziły politykę protekcjonistyczną, na którą wpływ miała ekonomia socjalistyczna (patrz Indie na mapie świata). Szeroko zakrojone interwencje państwowe i regulacje w dużej mierze odcięły gospodarkę od świata zewnętrznego. Licząca 487,6 miliona pracowników indyjska siła robocza jest drugą co do wielkości siłą roboczą na świecie. W 2008 r. udział Indii w handlu światowym wynosił 1,68%; w 2011 r. Indie były dziesiątym co do wielkości importerem na świecie i dziewiętnastym co do wielkości eksporterem.

Prezydent Indii jest najwyższym dowódcą narodowych sił zbrojnych; z 1,6 mln aktywnych żołnierzy tworzą oni trzecią co do wielkości armię świata. Od 2012 r. Indie są największym światowym importerem broni; w latach 2007-2011 stanowiły 10% środków wydatkowanych na międzynarodowe zakupy broni, o czym wspominają Indie na mapie świata. Duża część wydatków militarnych była przeznaczona na obronę przed Pakistanem i przeciwdziałanie rosnącym wpływom Chin na Oceanie Indyjskim.

Mimo, że Indie zajmują 51. miejsce w światowej konkurencyjności, zajmują 17. miejsce w zaawansowaniu rynku finansowego, 24. w sektorze bankowym, 44. w zaawansowaniu biznesu i 39. w innowacyjności, wyprzedzając kilka zaawansowanych gospodarek. Z 7 z 15 najlepszych na świecie firm zajmujących się outsourcingiem technologii informatycznych z siedzibą w Indiach, kraj ten jest postrzegany jako drugi po Stanach Zjednoczonych najbardziej korzystny kierunek outsourcingu. Oczekuje się, że do 2030 r. indyjski rynek konsumencki, obecnie jedenasty na świecie, stanie się piątym co do wielkości. Przemysł telekomunikacyjny tego kraju, najszybciej rozwijający się na świecie, dodał 227 milionów abonentów w latach 2010-11, co widać w Indiach na mapie świata. Jej przemysł motoryzacyjny, drugi najszybciej rozwijający się na świecie, zwiększył sprzedaż krajową o 26% w latach 2009-2010, a eksport o 36% w latach 2008-2009.

Mapa Indii i państw ościennych

Mapy Indii i okolicznych krajów

Mapa Indii i okolicznych krajów pokazuje wszystkie kraje wokół Indii. Ta mapa Indii i krajów sąsiadujących pozwoli Ci poznać kraje sąsiadujące i położenie geograficzne Indii w Azji. Mapa Indii i krajów sąsiednich jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Otaczające Indie kraje są następujące: na południu graniczą z Oceanem Indyjskim, na południowym zachodzie z Morzem Arabskim, na południowym wschodzie z Zatoką Bengalską, na zachodzie z Pakistanem, na północnym wschodzie z Chinami, Nepalem i Bhutanem, a na wschodzie z Birmą i Bangladeszem, jak pokazano na mapie Indii i krajów sąsiednich. Na Oceanie Indyjskim Indie znajdują się w pobliżu Sri Lanki i Malediwów; ponadto Indie, Andaman i Wyspy Nikobar mają wspólną granicę morską z Tajlandią i Indonezją.

Pod koniec lat 80. indyjskie wojsko dwukrotnie interweniowało za granicą na zaproszenie krajów sąsiednich: operacja pokojowa na Sri Lance w latach 1987-1990; oraz interwencja zbrojna mająca na celu zapobieżenie zamachowi stanu na Malediwach (zob. mapa Indii i krajów sąsiednich). Indie mają napięte stosunki z sąsiednimi krajami - Pakistanem; te dwa narody czterokrotnie przechodziły przez wojnę: w 1947, 1965, 1971 i 1999 roku.

Indie mają bliskie więzi gospodarcze z sąsiednimi krajami, takimi jak Ameryka Południowa, Azja i Afryka; realizują politykę "spójrz na wschód", która ma na celu wzmocnienie partnerstwa z krajami ASEAN, Japonią i Koreą Południową, która koncentruje się na wielu kwestiach, jak wspomniano na mapie Indii i krajów sąsiednich, ale w szczególności tych, które wiążą się z inwestycjami gospodarczymi i bezpieczeństwem regionalnym.

Mapa Indii Azja

Mapa Indii w Azji

Mapa Indii w Azji przedstawia położenie Indii na kontynencie azjatyckim. Mapa Indii w Azji pozwoli Ci łatwo zorientować się, gdzie znajdują się Indie w Azji i poznać kraje w pobliżu. Mapę Indii w Azji można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Najwcześniejsze anatomicznie współczesne szczątki ludzkie znalezione w Azji Południowej pochodzą sprzed około 30.000 lat. Prawie współczesne mezolityczne miejsca sztuki skalnej zostały znalezione w wielu częściach subkontynentu indyjskiego, w tym w schroniskach skalnych Bhimbetka w Madhya Pradesh, jak to pokazano na mapie Indii Azji. Około 7000 lat p.n.e., pierwsze znane osady neolityczne pojawiły się na subkontynencie w Mehrgarh i innych miejscach w zachodnim Pakistanie. Stopniowo rozwinęły się one w cywilizację Doliny Indusa, pierwszą kulturę miejską w Azji Południowej; rozkwitły w latach 2500-1900 p.n.e. w Pakistanie i zachodnich Indiach.

Indie (Listeni/ˈɪndiə/), oficjalnie Republika Indii (Bhārat Gaṇarājya), to kraj w Azji Południowej, jak widać na mapie Indii Azja. W ostatnich latach odgrywały one kluczową rolę w Południowoazjatyckim Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej i Światowej Organizacji Handlu. Kraj ten zapewnił 100.000 pracowników wojskowych i policyjnych, którzy służyli w 35 operacjach pokojowych ONZ na czterech kontynentach. Uczestniczy on w szczycie wschodnioazjatyckim, G8+5 i innych forach wielostronnych.

Późniejszy ruch na Półwyspie Indyjskim w kierunku i zderzenie z masywem lądu Lauraskiego zapoczątkowało masową wymianę gatunków. Epochalny wulkanizm i zmiany klimatyczne 20 milionów lat temu wymusiły masowe wyginięcie. Ssaki następnie wjechały do Indii z Azji przez dwa przejścia zoogeograficzne omijające wschodzące Himalaje, jak wspomniano na mapie Indii Azja.